Hoe werk je veilig met epoxy?

Epoxy is te omschrijven als een vloeibaar materiaal dat afkomstig is uit de polymeren familie. Dit materiaal bestaat uit twee onderdelen, namelijk: een vloeibare verharder en een vloeibare basiscomponent, hars. In het geval dat je beide componenten met elkaar mengt zal het zich vormen naar een hard materiaal, wat een beetje op plastic lijkt. Dit komt door de chemische reactie die plaatsvindt. Epoxy is een materiaal waar je mee kunt werken, maar het is hierbij wel erg belangrijk dat je bezit over de nodige beschermingsmiddelen. Het is van belang om te weten hoe je veilig met epoxy kunt werken. Hoe je dat doet lees je in dit artikel.

Wel of niet schadelijk?

In epoxy zijn verschillende stoffen terug te vinden. Niet alle stoffen zijn schadelijk, maar zodra je op een productverpakking van epoxy kijkt, zul je verschillende gevaarsymbolen voorbij zien komen. Er zijn verschillende symbolen met een bepaalde betekenis, waaronder:

  • GHS07 Irriterend, sensibiliserend, schadelijk: dit komt erop neer dat er een tijdelijk effect zou kunnen ontstaan in het geval dat je de stof inademt of aanraakt.
  • GHS09 Gevaarlijk voor aquatisch milieu: deze stof kan negatieve gevolgen hebben op het waterleven.
  • GHS05 Corrosief: in het geval dat je de stof aanraakt, kunnen er brandwonden ontstaan.

Wel of geen dampmasker bij het werken met epoxy?

Als je in aanraking komt met epoxy is het niet verplicht om een dampmasker te gebruiken. Toch is het wel aan te raden om er een te gebruiken, vooral bij langdurige blootstelling! Ook is het een must als je in een ongeventileerde ruimte werkt. Je hoeft niet per se een dampmasker te gebruiken als je werkt in een goed geventileerde ruimte voor slechts een korte tijd. 

Wat voor beschermingsmiddelen kan ik het best gebruiken?

Er zijn een aantal noodzakelijke en niet-noodzakelijke, maar wel aan te bevelen beschermingsmiddelen om te gebruiken als je werkt met epoxy. De volgende beschermingsmiddelen zijn verplicht:

  • (Nitri)handschoenen
  • Werk in haar bedekkende kleding
  • Werk in een goed geventileerde ruimte
  • Vermijd direct contact met de huid

Er zijn ook een aantal beschermingsmiddelen die sterk geadviseerd worden, zoals:

  • Een veiligheidsbril
  • Half- of volgelaatsmasker

De schade van epoxy voor je luchtwegen

Epoxy kan uitharden middels een chemische reactie. Tijdens dit uitdampproces komen er vluchtige bestanddelen vrij al is dit maar in kleine hoeveelheden. Deze zijn schadelijk voor je luchtwegen als je werkt zonder beschermingsmiddelen.

Om de risico’s van epoxy zoveel mogelijk te beperken is het heel erg belangrijk om over de juiste beschermingsmiddelen te beschikken. De beschermingsmiddelen waar je aan kunt denken is een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen, mondmasker en beschermende kleding. Hierdoor beperk je de nadelige effecten op je luchtwegen. Daarnaast is het mogelijk dat het werken met epoxy allergische reacties oproept. Als je merkt dat er een allergische reactie optreedt, moet je direct stoppen met de blootstelling aan epoxy en dien je de buitenlucht op te zoeken.